Aloja

Alojas novada pašvaldības policijas ziņojums

Laika posmā no marta līdz maijam novadā apkopoti 158 dažādi notikumi, no kuriem 144 valsts policijas sastādīti, bet 14 – Alojas novada pašvaldības policijas. No 144 gadījumiem astoņos uzsākti kriminālprocesi.

Alojas novadā noteiktajā laika posmā sastādīti 24 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 14 valsts policijas sastādīti, bet 9 – novada pašvaldības policijas.

Tāpat trīs mēnešu laikā veikta regulāra neapkopto īpašuma apsekošanu. Nosūtītas 13 brīdinājuma vēstules par privātīpašuma sakopšanu, no tiem septiņos gadījumos īpašniekiem nosūtītas arī vēstules no būvvaldes.

Sakarā ar to, ka novada teritorijā ir būtiska problēma, kas saistīta ar atkritumu šķirošanu, jūnijā paredzēts ar video novērošanas kamerām aprīkot šķiroto atkritumu savākšanas punktu Jūras ielā 22, Alojā. Informējam, ka līdz ar novērošanas kameru uzstādīšu, konteineri, kas šobrīd atrodas Kalēju ielā, tiks pārvietoti uz Jūras ielu 22, lai tādējādi nodrošinātu korektu un pareizu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atvieglotu uzraudzības procesu.

Novadā izteikti trīs brīdinājumi tām mājsaimniecībām, kuras nav noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas firmu SIA ZAAO, par sadzīves atkritumu konteineriem. Divas no minētajām mājsaimniecībām, pēc brīdinājuma saņemšanas, ir noslēgušas līgumu ar SIA ZAAO.

Aicinām iedzīvotājiem būt atbildīgiem un nebūt vienaldzīgiem pret Alojas novadā notiekošajām sabiedriskajām nekārtībām!