Alojas administrācija

Aicinām piedalīties konkursā “Sakoptākais mežs”

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  2020. gadā rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā notika pirmo reizi 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā.

Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu 2020. gadā var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona laika posmā no 2020.  gada 15. maija līdz 15. jūlijam, aizpildot pieteikumu un brīvā formā sagatavotu pieteikuma pamatojumu.

Aicinām ikvienu meža īpašnieku vai jebkuru citu personu, kas vēlas izvirzīt kādu meža īpašnieku, būt aktīviem un iesniegt (iesūtīt) pieteikumus šādā adresē: Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 508. kab., e-pasts: info@mezaipasnieki.lv ar norādi: „Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs””. Šogad konkursam iespējams pieteikties izmantojot arī Google veidlapas – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-PoYFsmZ72zkz4bQYQUCTxuqABbnHDKwoqyxIYKhh7CamzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 .

Konkursa balvu fonds 2020. gadā sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu košanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu īpašniekiem.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama konkursa nolikumā – šeit!