Alojas administrācija

Uzsākti būvdarbi Projektā Nr.9.3.2.0/19/A/030 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē” Puikulē

Š. g. 18. maijā noslēdzās Cenu aptauja “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē”, kuras rezultātā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Draugu dārzs”, būvuzraudzību objektā veiks SIA “Business city”, projektēšanas darbus veica SIA “Rīgas arhitekti”. Projekta ietvaros tiks atjaunots ģimenes ārsta kabinets un nodrošināta vides pieejamība ģimenes ārsta praksē.

Finansējums: Cenu aptaujas rezultātā kopējās projekta izmaksas sastāda: 18 960,75 EUR. Projektā tika apstiprinātas, attiecināmās izmaksas 10 000 EUR apmērā, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 8500,00 EUR, valsts budžeta dotācija 900,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 600,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 8 960,75 EUR tiek segtas no pašvaldības budžeta.