Aloja

Remigrācijas sekmēšanai izdots informatīvs buklets par iespējām Alojas novadā

Alojas novadā turpinās projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” īstenošana. Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un izpratni, projekta ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes. Daļa no tām jau realizētas, citas vēl tikai notiks. Lai gan Covid-19 pandēmijas laikā tika aizkavēta projekta īstenošanas gaita, tomēr darbs pie projekta turpinās. Projekta īstenošanas periods ir pagarināts līdz septembra sākumam.

Šobrīd noris darbs pie īsfilmu veidošanas, kā arī ekskursijas un citu pasākumu plānošanas darbi, kuros Alojas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties! Projekta ietvaros izveidots buklets, kas lasītājam sniedz noderīgu informāciju par remigrācijas iespējām novadā, kā arī kontaktinformācija, ja nepieciešama saziņa ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Bukleta tirāža ir 200 eksemplāri. Buklets elektroniskā formātā pieejams ŠEIT, kā arī drukātā formātā Alojas novada domes iestādēs:

*Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA”;
* Alojas novada Sociālajā dienestā;
* Alojas Ausekļa vidusskolā;
* PII “Auseklītis”;
* Alojas pilsētas bibliotēkā;
* Alojas novada domes Dienas centrā;
* Pagasta pārvaldēs;
* Puikules muižā;

Projekta kopējais atbalsta finansējums: 8 050 EUR

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Rīgas Plānošanas Reģionu.

Vairāk informācijas par projektu: http://rpr.gov.lv/remigracija/www.paps.lv


Sagatavoja: Regīna Grosa