Alojas administrācija

Iepirkuma id.Nr. ANS 1-07/2020 “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā”

Publicēts 07.07.2020. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” izsludina iepirkumu “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā”. Iepirkuma id.Nr. ANS 1-07/2020.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.augusta, plkst. 13:00 SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” telpās,  Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 personīgi vai nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” telpās, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, 2020. gada 10.augusta plkst. 13:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.