Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/36 “Nodarbības baseinā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

Publicēts 13.07.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 22. jūlijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv