Alojas administrācija

Alojas novada dome pieņem lēmumu vērsties Satversmes tiesā

20. jūlija Alojas novada pašvaldības ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā, lūdzot vērtēt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes tiesību normām, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Šādu lēmumu atbalstīja deviņi deputāti, četri – bija pret, savukārt viens atturējās.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda uzsver, ka, izstrādājot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, nav ņemts vērā Alojas novada iedzīvotājus viedoklis, kā arī nav saņemts skaidrojums par to, kādi būs nākotnes plāni pēc jauni veidotā novada izveides.

Turklāt pašvaldības princips prasa, lai katrai pašvaldībai tās robežu izmaiņu gadījumā būtu iespējas iepazīties ar paredzamo grozījumu projektu un to apspriest, šajā procesā pēc iespējas iesaistot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājus, kā arī, pamatojoties uz šīs apspriešanas rezultātiem, pieņemt attiecīgu pašvaldības domes lēmumu. No minētā secināms, ka vietējā pašvaldība vislabāk spēj aizstāvēt iedzīvotāju tiesiskās intereses, pārzina un spēj apmierināt savu iedzīvotāju prasības un vēlmes. Arī Hartas 5. pantā  ir noteikts, ka“vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”

2019. gada 28. novembrī Alojas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar aptaujas rezultātiem 65,2% iedzīvotāji, kas piedalījās aptaujā un kuru viedokļi tika līdz skaitīti, ir PRET Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašlaik piedāvāto teritoriālo reformu, proti, atbalsta nedalītu Alojas novadu un vēlas Alojas novadu saglabāt kā patstāvīgu teritoriālo vienību. Ņemot vērā minētos aptaujas rezultātus, Alojas novada dome ar  2019. gada 28. novembra  lēmumu Nr.419 atzina, ka likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, ar kuru  bija paredzēts Alojas novada administratīvo teritoriju pievienot jaunai administratīvajai teritorijai ar jaunu administratīvo centru – Limbažu novads, ir  juridiski  nekorekts, attiecībā pret Alojas novada iedzīvotāju interesēm  netaisnīgs un labas pārvaldības principiem neatbilstošs.

Alojas novada domei piesaistīts zvērināts advokāts Artis Stucka, kurš arī bija pieaicināts ārkārtas sēdē, lai izklāstītu klātesošajiem par procesiem un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Kā zināms, 2020. gada 23. jūnijā spēkā stājās jauna Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma redakcija. Likums paredz Alojas novadu apvienot ar Limbažu un Salacgrīvas novadiem, izveidojot sekojošu Limbažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedalījumu: Alojas pilsēta, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Limbažu pagasts, Limbažu pilsēta, Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts un Viļķenes pagasts.

Foto: Administratīvi teritoriālais iedalījums un tā teritoriālās vienības – novada pilsētas un pagasts 2021

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa