Aloja

Iepirkums Nr. AND 2020/13 “Degvielas iegāde Braslavas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42710