Aloja

Alojas novadā notikusi diskusija ar satiksmes ministru par ilgtermiņa ceļu uzturēšanas politiku 

30. jūlijā Alojas novadā viesojās satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Saeimas deputāts Normunds Žunna, kā arī ministra padomnieki Ilze Salna un Uģis Upenieks.

Alojas novadā satiksmes ministrs kopā ar pašvaldības priekšsēdētāju Valdi Bārdu, Alojas novada domes deputātiem, Alojas novada pagastu pārvaldniekiem un pašvaldības institūciju pārstāvjiem iepazinās ar pašvaldības ceļu saimniecību un pagastu centru savienojumiem ar novada centru. Delegācija kopīgi aplūkoja SAM 3.3.1. projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā”, Audēju ielas pārbūvi 0,945 km garumā, kā arī autoceļa P15 Ainaži-Matīši pārbūves darbus posmā no 27,549 km līdz 28,674 km, un apsekoja Ziemeļu stīgu posmā Staicele – Vīķi.

 Ministrs apmeklēja arī Alojas dzelzceļa staciju un Alojas autoostu, ko pašvaldība iegādājusies 2018. gadā. Ministrs bija izbrīnīts, ka ilgstoši VTU nebija veikuši nekādus uzlabojumus autoostā un izteica atzinību, ka Alojas novada pašvaldība šo ēku ir iegādājusies.  Satiksmes ministrs solīja pēc kāda laika ēku apmeklēt vēlreiz, lai pārliecinātos par pašvaldības paveikto tās sakārtošanā: “Sabiedriskā transporta pakalpojumam jābūt ērtam, modernam un pasažieru vajadzībām atbilstošam visos tā posmos, – arī autoostā, kur cilvēki gaida transportu, patveras no sliktiem laikapstākļiem un uzzina nepieciešamo informāciju.”​

Vizītes turpinājumā delegācija devās uz Uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku ”Sala”, kurā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par ceļu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu Alojas novadā. Tāpat Latvijas Valsts mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis, informēja par līdzekļu ieguldīšanu mežu stigās un uzsvēra Ziemeļu stīgas nozīmīgumu.

 Sarunā tika pārrunātas arī sekojošas tēmas:

  • par iespējām izbūvēt gājēju – velo celiņu Aloja – Ungurpils , domājot par cilvēku drošību;
  • par nepieciešamību veikt ceļa dubultās virsmas apstrādi ceļa posmā Ozolmuiža- Dikļi;
  • par grantēto ceļu uzturēšanas un atputekļošanas iespējām apdzīvotās vietās;
  • par nodokļiem un regulējumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Diskusijā ministrs ar pašvaldības vadību pārrunāja ceļu uzturēšanas problemātiku un politiku ilgtermiņā, uz novadu attiecināmos reģiona mobilitātes jautājumus – dzelzceļa sasniedzamību un starppilsētu, ciemu sasniedzamību, sabiedriskā transporta pieejamību un mikromobilitātes attīstību, kā arī novada ceļu remontu plānus. Ministrs izteica pateicību par Alojas novada ieguldījumu Latvijas – Igaunijas projektā “Zaļie dzelzceļi”.

“Ceļu saimniecība daudzus gadu desmitus ir dzīvojusi deficīta apstākļos. Zināmu pozitīvu pienesumu nozarei ir devis šis gads un valsts papildus piešķirtais finansējums ceļu remontdarbiem, un ieguvumus no tā jau šogad izjutīs Alojas novada iedzīvotāji,” tikšanās laikā teica ministrs. 

 Sagatavojusi: Monta Meldere

Izmantotā informācija: https://lvportals.lv/dienaskartiba/318579-satiksmes-ministrs-regionalaja-vizite-apmekle-limbazus-un-aloju-2020

Foto: Ilze Salna

Diskusijas dalībnieki – no kreisās satiksmes ministra padomnieks Uģis Upenieks, Alojas novada domes personāldaļas vadītāja Ginta Ģērmane, Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre, Alojas novada domes deputāts Valdis Možvillo, Latvijas satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Alojas novada domes deputāts Arvīds Ozols, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.