Alojas administrācija

Jaunu audzēkņu uzņemšana Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Jaunu audzēkņu uzņemšana Alojas Mūzikas un mākslas skolā

31. augustā no plkst. 9.00-18.00

Stājoties skolā jāiesniedz  vecāku iesniegums uz skolas veidlapas un ārsta izziņa.

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas:                                      

  • Taustiņinstrumentu spēle –klavierspēle
  • Pūšaminstrumentu spēle- flautas, saksofona, trompetes, tubas, eifonija spēle
  • Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle , ģitāras spēle 

Skolā darbojas koris, pūšaminstrumentu, kokļu, ģitāru un klavieru ansambļi

Mācību ilgums – 6 gadi, klavierspēlē-8 gadi

Vizuāli plastiskās mākslas programmā apgūst

  • Zīmēšanu
  • Gleznošanu
  • Kompozīciju
  • Darbs materiālā
  • Veidošanu
  • Mākslas valodas pamatus

Uzņemam audzēkņus no 8 gadiem, mācību ilgums- 7 gadi

Mākslas sagatavošanas klasē uzņemam audzēkņus no 6-7 gadiem

Uzziņas – tālr. 64031235, 26333129, e-pasts alojas.mms@aloja.lv