Aloja

Krāsainās pārvērtības PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēni

Vasara visiem ir skaistu mirkļu piepildīts laiks.  Kāds baudīja saules siltumu pie jūras, cits izbaudīja aktīvu atpūtu, bet vairāki grupas „Taurenīši” vecāki, viens vecvecāks un bērni kopā ar grupas audzinātāju savos brīvos vakaros devās uz bērnudārzu, lai satiktos un radītu krāsainas pārvērtības bērnudārza pagalmā.  Čaklās rokas vēlējās sagādāt prieku bērniem un gandarījumu sev. Ikviens krāsoja un rādīja talantu, lai uz bruģa pie bērnudārza galvenās ieejas taptu skaisti un izglītojoši zīmējumi.

Iecerētos darbus bija plānots pabeigt divās dienās, bet izrādījās, ka ieceres īstenošanai ir nepieciešams daudz vairāk laika un izdomas. Ikviens zīmējums rosina bērnus apgūt, ko jaunu. Piemēram, no nejauši izlijušas krāsas tapa saulīte. Tā tapa no ģeometriskām figūrām un palīdzēs bērniem apgūt ģeometrisko figūru nosaukumus. Ciparu iepazīšanu interesantāku padarīs klasīšu lēkšana kopā ar draugiem, audzinātājām vai vecākiem. Ik dienu sasveicinoties ar burtu tārpiņu, bērni apgūs burtus. Bērnudārza grupu simboli – Spārīte, Taurenis, Kamenīte, Skudriņa un nedaudz tālāk pie mēnestiņa esošais miega Pelēns palīdzēs iepazīt pulksteni.

Liels paldies čaklajiem un pacietīgajiem palīgiem, ideju īstenotājiem: Lāsmai Lilenblatei ar dēlu Renāru, Laumai Melderei un Artūram Zutim ar dēlu Kārli, Gitai Onofrijčukai ar meitu Keitu, kā arī Renāra un Kārļa vecmāmiņai Ingunai Zutei.

Lai košie zīmējumi iedvesmo un palīdz piepildīt zinātkāro bērnu prātus ar jaunām zināšanām par burtiem, cipariem, figūrām, krāsām, debesu ķermeņiem un diennakts daļām.

Sagatavoja: Pirmsskolas izglītības skolotāja Santa Lemberga