Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/52 “Bedrīšu piebēršana ar grants un šķembu maisījumu autoceļa Buļļi – Ķuži posmā, Braslavas pagastā”

Publicēts 20.08.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 26. augustam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv