Alojas administrācija

Aicina pieteikties dalībniekus Alojas kultūras nama pašdarbības kolektīvos

Aicinām pieteikties dalībniekus ALOJAS kultūras nama:

  • Bērnu deju kolektīvā “Dzīpariņš”;
  • 7.-12. klašu deju kolektīvā “Avotiņš”;
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvā “Sānsolis”;
  • Senioru deju kopā “Rasa”;
  • Jauktajā korī “Ale”

Tālrunis informācijai 64031135, mob. 29335600, e-pasts –  alojas.kn@aloja.lv