Aloja

Cenu aptauja par būvuzraudzības pakalpojumiem projektam “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā”, iepirkuma id.Nr. ANS 1-07/2020”.

Publicēts 31.08.2020. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas novada saimniekserviss” veic cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem projektam “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā”, iepirkuma id.Nr. ANS 1-07/2020”.