Alojas administrācija

Sagaidot Jauno mācību gadu, atskatāmies uz Centralizēto eksāmenu rezultātiem

Šogad, ņemto vērā situāciju, centralizēto eksāmenu kalendārais grafiks krietni atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, tie notika vēlāk un eksāmenu sesija beidzās tikai 7. jūlijā,  līdz ar to arī rezultātus  uzzinājām krietni vēlāk nekā citus gadus – 24. jūlijā, kad tika saņemti centralizēto eksāmenu sertifikāti.

Skolēnu mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuāli un tiek atspoguļoti vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Ja svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālā novērtējumā.

Kā tad mūsējiem – Alojas Ausekļa vidusskolas 13 absolventiem veicies, mācību gada pēdējos mēnešus mācību vielu apgūstot un gatavojoties eksāmeniem attālināti,  tikai dažas reizes satiekoties ar skolotājiem klātienes konsultācijās?

Vidējais procentuālais novērtējums angļu valodas eksāmenā Alojas Ausekļa vidusskolā 78,1%, kas ir par 8,1% augstāks par vidējo rādītāju valstī.  Latviešu valodas eksāmena rādītājs arī krietni augstāks nekā valstī kopumā (AAV – 65,6%, valstī – 52,9%). Matemātikas eksāmenā mūsu absolventu vidējais procentuālais novērtējums šogad 36,5%, bet valstī – 35,4%.  Daži skolēni papildus trim obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem kārtoja arī izvēles centralizētos eksāmenus. Kā izvēle šī gada absolventiem bija Latvijas un pasaules vēsture un fizika. Rādītāji minētajos eksāmenos arī bija labi.

Sagatavoja: I. Kapmale