Aloja

Pabeigti tīrīšanas darbi Salacas upē

Alojas novada dome iesniedza projektu pieteikumu un saņēma atbalstu “Zivju migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu izvākšana virs Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” Zemkopības ministrijas Valsts Zivju fonda izsludinātajā konkursā.

Salaca ir ceturtā nozīmīgākā lašupe Baltijas jūras reģionā un viena no nozīmīgākajām Latvijā, jo šeit saglabājusies viena no lielākajam dabiskajām populācijām. Salaca ar tās pietekām ir aizsargājama Eiropas nozīmes lašupe.

No zivsaimnieciskā viedokļa vislielākā nozīme Salacā ir ceļotājzivju migrācijai. Migrācija starp barošanās vietām jūrā un nārsta vietām saldūdeņos ir viens no nozīmīgākajiem nosacījumiem šo zivju populācijas pastāvēšanai. Šobrīd negatīvo ietekmi uz ceļotājzivju migrāciju atstāj sanesumu veidošanās aizsprosta tuvumā un virs tā, veicot šo sanesumu aizvākšanu tiktu atvieglota ceļotājzivju migrācija un nokļūšana uz nārsta vietām Salacas baseinā augšpus Staiceles. Lai risinātu šo problēmu un atvieglotu zivju migrāciju uz nārsta vietām, projekta ietvaros paredzēts veikt tīrīšanu un sanesumu aizvākšanu virs Staiceles papīrfabrikas aizsprosta.

Cenu aptaujā Nr. Nr. CA 2020/24 “Zivju migrācijas ceļu tīrīšana Salacas upē Alojas novadā” Līguma slēgšanas tiesības par tīrīšanas darbiem upē ieguva SIA “AQUASTAR”.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada maijs līdz septembris

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 7 502 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 6 751,80 EUR

Kopumā Alojas novada dome šajā gadā ir iesniegusi 5 projekta pieteikumus, no kuriem 4 jau ir apstiprināti un jau 3 ir realizēti.

Pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju būt saprotošiem un rūpēties par savu upi arī ikdienā, iesaistoties ar savu iniciatīvu kopējās teritorijas sakārtošanā!

Sagatavoja: Projektu vadītāja A. Miškovska