Aloja

LPS un Ekonomikas ministrijas ikgadējās sarunās vienojas par atbalstu mājokļu pieejamībai

3. septembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Ekonomikas ministrijas (EM) ikgadējās sarunas, kurās puses pārrunāja nozares budžeta prioritātes, mājokļu un enerģētikas politikas jautājumus, tūrisma attīstību u. c. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Sarunās EM prezentēja budžeta prioritātes 2021.–2023. gadam, tajā skaitā informēja par Modernizācijas fonda izveidi, enerģētikas politikas budžeta finansējumu, Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanu, atbalstu eksporta darījumu risku mazināšanai u. c.

Puses novērtēja līdzšinējo produktīvo un efektīvo savstarpējo sadarbību mājokļu pieejamības risināšanā. Izskatot kārtējā gada valsts budžeta izdevumos iekļaujamos prioritāros pasākumus, LPS uzsvēra, ka ir būtiski fokusēties uz mājokļu tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanu, kā arī veicināt mājokļu atbilstību augstiem būvniecības standartiem. Sarunās tika panākta vienošanās 2021. gadā izstrādāt valsts atbalsta programmu īres namu būvniecībai, kā arī ieviest finanšu instrumentu, kas veicinātu dzīvojamā fonda attīstību un saglabāšanu, nodrošinot valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitātes uzlabošanai.

Puses ir vienisprātis, ka mājokļu garantiju programmai jāparedz papildu finansējums 5 milj. eiro apmērā. Programma veicina nekustamā īpašuma tirgus attīstību, palielina nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu skaitu un dzīvojamo māju būvniecību, kā arī tai ir būtiska ietekme uz hipotekāro kredītu tirgu. Tāpat jāparedz valsts līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanā denacionalizēto namu īrniekiem.

Tikšanās reizē norisinājās diskusija par īres likumu un valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai denacionalizēto namu īpašniekiem. Puses arī pārrunāja iespējamos finanšu instrumentus dzīvojamā fonda attīstības veicināšanai un mājokļu garantiju programmu.

Sarunās klātesošie izskatīja jautājumu par būvniecības likuma izmaiņām un enerģētikas politikas attīstību, tajā skaitā Eiropas Savienības finansējumu enerģētikas programmām, siltumapgādei, energoefektivitātei u. c.

Visbeidzot, EM prezentēja tūrisma politikas attīstības virzienus un nozarē plānoto atbalstu.

Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos