Alojas administrācija

Iepirkums Nr. AND 2020/23 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45235