Aloja

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 2. kārta

Zemkopība ministrijas Zivju fonda padome 2020. gada 11. septembra sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtā un piešķīra projektam finansējumu 4548,60 EUR apmērā.

Alojas novada pašvaldība zivju resursu aizsardzībai plāno iegādāties vieglās automašīnas piekabi un RIB tipa laivu. Ir veikta cenu aptauja un pašreiz tiek slēgts līgums ar SIA “Vimmo” par inventāra piegādi.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020. gada novembrim ieskaitot.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 5054,00  EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 4548,60 EUR.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura

Fotogrāfijai ir ilustratīvs raksturs