Aloja

Noslēgušies būvdarbi ģimenes ārsta praksē Puikulē

Š.g. 15. septembrī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un domes pārstāvji tikās Puikulē, E. Šķirmantes ģimenes ārsta praksē, lai pieņemtu būvdarbus.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru ārsta praksē. Projekta ietvaros tika atjaunots ģimenes ārsta kabinets ar gaišām un saulainām telpām, kā arī nodrošināta vides pieejamība izbūvējot pacēlāju un tam pielāgojot balkonu. Kabinetos tika nomainīti arī logi un radiatori, lai ziemā gan darbiniekiem, gan pacientiem būtu daudz siltāk un mājīgāk. Rezultātā ir uzlabojusies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.

Projekta ietvaros būvdarbu līgums tika slēgts ar SIA “Draugu dārzs”, būvuzraudzību objektā veica SIA “Business city”, projektēšanas darbus veica SIA “Rīgas arhitekti”. 

Kopējās projekta izmaksas: 19 833,04 EUR, no tā 8 500 EUR ERAF finansējums, 900 EUR Valsts budžeta dotācija un 10 433,04 EUR pašvaldības līdzfinansējums.