Aloja

Alojas novada domes ārkārtas sēdes (29/09/2020) darba kārtība

2020.gada 29. septembrī, plkst. 18:00, Jūras ielā 13, Alojā (kultūras mazajā zālē)  tiek sasaukta Alojas novada ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:

1.  Par aizņēmumu no LR Valsts kases investīciju projekta “Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūves projekta 2. un 4. kārta – teritorijas labiekārtojums ar gājēju ietvi, velo celiņu, stāvlaukumu un teritorijas satiksmes organizāciju” īstenošanai.

2.  Par atklāta konkursa “Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” rezultātu apstiprināšanu

3.  Par grozījumiem Alojas novada domes  20.03.2019. lēmumā “ Par Alojas novada pašvaldības projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošanu un finansējumu”.