Aloja

Izzinoša tikšanās ar grāmatu “Plastmasas huligāni” autori Agnesi Vanagu

23.septembrī Alojas Ausekļa vidusskolas 3. klašu skolēni tikās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu. Autore tuvāk pastāstīja par savu grāmatu “Plastmasas huligāni” (2019) un “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” (2020) tapšanu un skaidroja, cik garš ir ceļš no idejas līdz grāmatas nokļūšanai grāmatnīcā.

Skolēni uzzināja dažādus diezgan satraucošus faktus par dabas piesārņojumu, jo autore aizraujošā veidā lika paraudzīties uz apkārtējās vides piesārņojuma lielo problēmu, mudinot uz pārdomām par to, ko mēs paši ikdienā varam darīt, lai kļūtu dabai draudzīgāki. Skolēni bija aktīvi savos jautājumos, arī atbildēs uz autores uzdotajiem jautājumiem. Daži no tiem, cik plastmasas maisiņu tiek saražots katru sekundi visā pasaulē? Ko atgādina ūdenī nonācis plastmasas maisiņš? Cik miljonu tonnas plastmasas katru gadu nonāk okeānā? Ko darīt, no kā atteikties, ko samazināt, ko lietot atkārtoti, kā šķirot plastmasu. No diskusijas varēja secināt, ka šī tēma skolēniem ir svarīga. Autore piedāvāja skolēniem iespēju minēt Plastmasas huligānu krustvārdu mīklu.

Noslēgumā autore iepazīstināja klātesošos ar pašu jaunāko grāmatu “Pagalma enciklopēdija”, par pilsētnieka – britu pelēkā kaķa piedzīvojumiem laukos, sastopot pagalmā dažādus tās iemītniekus – slieku, ezi, kurmi, čūsku un vēl daudzus citus.

Tikšanos ar autori atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem”.

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja