Alojas administrācija

Svinīgā pasākumā atzīmēta Alojas Ausekļa vidusskolas 1. kārtas nodošana ekspluatācijā

Sakārtota, moderna un mūsdienīga vide – šādas pārmaiņas piedzīvojusi Alojas Ausekļa vidusskola pēc mācību telpu būvdarbiem. 2. septembrī Alojas novada domē tika saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja akts par objekta – Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Par godu šim notikumam 25. septembrī svinīgā pasākumā tika atzīmēts šis ilgi gaidītais brīdis.

Svinīgajā pasākumā ar savu klātbūtni godināja gan skolas absolventi, gan skolēnu vecāki un novada deputāti, kā arī Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Tāpat pasākumu apmeklēja izbijušie pedagogi un direktori, kā arī pašvaldības un Alojas pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki un citas personas, kuri pielikuši daudz pūles un ieguldījuši lielu darbu, lai vidusskola spētu piedzīvot šādas pārmaiņas. Pēc lentas pārgriešanas sanākušie tika aicināti uz skolas zāli, kur notika neliels koncerts, ko sniedza Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni, tāpat tika teikts paldies un bija dzirdami laba vēlējumi un atmiņu stāsti.

Būvdarbi objektā tika uzsākti 2019. gada 4. janvārī un šobrīd skolā redzamas pārmaiņas – pārbūvēti skolas korpusi, labiekārtota teritorija, šobrīd skolas telpas ir gaišākas un modernas, kā arī aprīkotas ar jaunām tehnoloģijām. Liels ieguvums skolai ir plašā un daudzfunkcionālā bibliotēka. Lai nodrošinātu vides pieejamību, izbūvēts arī lifts. Izglītības iestādes telpās mācības atsākuši skolēni, savukārt bērnu vecāki un skolotāji var būt gandarīti par jaunu, sakārtotu vidi, kurā augt un attīstīties visiem kopā.

Alojas novada domes un Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs vēlreiz pasakās ik vienam, kurš ieguldījis darbu, lai skola varētu piedzīvot tik būtiskas pārmaiņas!

Teksts un foto: R. Grosa