Aloja

Staiceles BUB papildina un uzlabo materiāli tehniskās bāzi

Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība realizējusi projektu ”Staiceles BUB materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un papildināšana” Nr.19-09-AL20-A019.2202-000006.

Projektā iegādāti pamatlīdzekļi, ar kuriem tiek aprīkotas Staiceles BUB biedrībai piederošās, dāvinājumā saņemtās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 53 un GAZ 66, jo šīs abas automašīnas biedrībai tika dāvinātas bez nepieciešamā aprīkojuma. Lai varētu ar tām darboties, nepieciešams aprīkojums, kuru nosaka Latvijas Valsts standarts – LVS 334:2019

Projekts realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.  gadam ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 19844,48 EUR, Projekta vadītāja, BUB valdes locekle (t.sk. ELFLA LEADER finansējums 16074, 02 EUR, bet Alojas novada pašvaldības un Staiceles BUB līdzfinansējums 3770,46 EUR)

Sagatavoja: Inese Timermane

Projekta vadītāja, BUB valdes locekle