Aloja

Aizvadīti sezonas laivu braucieni

Laivu nomas uzņēmums SIA “upeslaivas.lv” sadarbībā ar Alojas novada domi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros augustā un septembrī sniedza iespēju bez maksas laivot. Laivu braucienos piedalījās ne tikai Alojas novada iedzīvotāji, bet arī no no citām Latvijas vietām, pat no Rīgas.

Reklāma par projekta aktivitāti tika izvietota Alojas novada mājas lapā, facebook un instagram platformās, kās arī Alojas novada ziņās. Informācijas nogādāšanu pie potenciālajiem laivotājiem facebook un instagram platformās ierobežo algoritms, kas atbild par informācijas nogādāšanu potenciālajiem laivotājiem. Tāpēc priecājamies par katru ieraksta dalīšanos (share), lai informācija par laivu braucieniem sasniedz pēc iespējas vairāk laivotāju.

Daudzi cilvēki baidās laivot, jo domā, ka laivas ir nestabilas un pastāv liels risks iekrist ūdenī, bet tas ir nepareizs priekšstats. Pirms laivu braucieniem sertificēts smaiļošanas un kanoe airēšanas treneris novada instruktāžu par drošību uz ūdens un laivā, kā arī par pareizu airēšanu, kas sniedz izpratni pat laivotājiem bez iepriekšējas pieredzes. Jāpiemin, ka projekta ietvaros notikušajos laivu braucienos neviens laivotājs neiekrita ūdenī. Kā arī nodrošinām laivotājus ar drošības vestēm – arī pašus mazākos laivotājus. Jaunākais laivotājs projekta ietvaros bija 2 gadus jauns bērniņš.

Cilvēki ir pateicīgi par iespēju laivot projekta ietvaros un pēc laivu braucieniem no laivām izkāpj atpūtušies, priecīgi un izbaudījuši mūsu skaisto Latvijas dabu.

Šīs sezonas laivu braucieni ir notikuši dažādās vietās – Ungurpils ezerā, Ozolmuižas ezerā, Salacas upes dažādos posmos. Arī 2021.gadā projekta ietvaros tiks organizēti 10 bezmaksas laivu braucieni, ja kāds nav paspējis izmantot iespēju iepazīt SIA “upeslaivas.lv” laivas uz ūdens, varēs izmantot šo iespēju 2021.gadā, sekojot līdz informācijai Alojas novada mājas lapā un SIA “upeslaivas.lv” facebook profilā.

Sagatavoja: G. Čečiņa

M. Melderes foto