Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2020/59 “Būvuzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūves projekta 2. un 4. kārtai – teritorijas labiekārtojums ar gājēju ietvi, velo celiņu, stāvlaukumu un teritorijas satiksmes organizāciju”

Publicēts: 02.10.2020.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 8. oktobrim . Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv