Aloja

Labo darbu nedēļa Alojas novadā

Lai aicinātu Latvijas sabiedrību būt aktīviem valsts pilsoņiem, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un veicinātu sociālo atbildību, jau divpadsmito gadu pēc kārtas no 05. līdz 11.oktobrim, nevalstiskā organizācija „Palīdzēsim.lv” īstenoja akciju „Labo darbu nedēļa 2020″, kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tika aicināti paveikt sabiedrībai un valstij nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus.

Šogad īpaši aktīvi iesaistījās arī Alojas novada skolas, iestādes un pašvaldības pārstāvji.

Aktīva labo darbu nedēļa bija  Staiceles pamatskolā. Pirmā, otrā un trešā klase Staiceles apkārtnē vāca atkritumus. Pirmā klase uzkopa Staiceles pamatskolas apkārtni. Savukārt, 5. klase nolēma citus iepriecināt ar labiem vārdiem un uzcienāt ar gardu konfekti. Kā Staiceles pamatskolas skolēniem veicās, iespējams noskatīties pievienotajā video materiālā. (https://failiem.lv/u/zsuwnzqu )


Tāpat aktīvi labo darbu nedēļas dalībnieki bija Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni.

1.klase iztīrīja skolas parku no zariem.

2.klase sarūpēja Vīķu rekreācijas centram dārzeņus.

3.a klase sakopa spēļu laukumu un ceļu līdz skolai.

4.klase nolasīja Struņķu kalnā akmeņus, lai ziemā kopīgi varētu slēpot un braukt ar ragaviņām.

5., 6.a un 8. klases gatavoja apsveikumu kartiņas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem, lai viņus iepriecinātu svētkos.

6.b klase sadarbībā ar Alojas Dienas centru un Gustava tēti Andi Slotiņu atjaunoja atpūtas vietu skolas parkā. Diemžēl skaistie soliņi bija kļuvuši par demolēšanas objektu, tika salauzti un ugunskura vietā bija samestas pudeles, bet visa klase, darbojoties komandā, atjaunoja 2 soliņus, izravēja atpūtas zonu, iztīrīja ugunskura vietu un pārlika akmeņus.

Alojas Ausekļa vidusskolas 7.klase kopā ar skolotāju, pašvaldības un jauniešu domes pārstāvjiem Baznīcas ielā, laukumā pie pieminekļa brīvības cīnītājiem, atjaunoja tulpju dobes, iestādot vairākus simtus tulpju sīpoliņu, kuru krāšņo ziedēšanu sarkanbalti sarkanā krāsā varēs aplūkot 2021. gada pavasarī.

Alojas Ausekļa vidusskolas 9.klases nolēma aicināt uz aktīvu starpbrīdi pārējos skolēnus, iemācot visiem dejotgribētājiem Jerusalema deju. Katru starpbrīdi zālē bija cita klase, bet dažas no klasēm nolēma dejot pagalmā.  

10.klase sakopa skolas teritoriju no lapām.

Skolēni no visām klasēm sarīkoja ķirbju parādi, kuri vēlāk tiks nogādāti Alojas novada aprūpes centros.

8. oktobrī tika organizēta spēle ”ieCilpo Eiropā”, lai veicinātu jauniešu mobilitāti. Jaunatnes lietu speciālistei sadarbojoties ar Alojas novada domes Dienas centru, tika organizēta cilpošana, kuras laikā tika apvienots patīkamais ar lietderīgo, spēlējot spēli, veicot maršrutu pa zaļo dzelzceļu un atbildot uz jautājumiem, tika vākti atkritumi.

Tāpat Alojas Dienas centrā jaunieši tika aicināti paveikt labo darbu, kurš liek matemātiku pielietot praksē un Dienas centra lielajā zālē atzīmēt distancēšanās punktus.

Savukārt, 11.oktobrī, noslēdzoties Labo darbu nedēļai, notika iedzīvotāju aktivizēšana izpildot Jerusalema dejas izaicinājumu, kuru organizēja pašvaldības sporta pārstāvji. To, kā Alojiešiem izdevās nodejot var redzēt Laimoņa Mangulsona veidotajā video https://youtu.be/y6JmI5XS6cM .

Paldies visiem, kuri iesaistījās Labo darbu nedēļā! Alojas novads var!

Sagatavoja Jaunatnes lietu speciāliste

Monta Meldere