Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2020/61 “Tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana Sabiedriskā centra ēkai Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā”

Publicēts: 15.10.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 22. oktobrim . Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv