Aloja

Meža dienas 2020

Jau vairākus gadus pēc kārtas Alojas novada dome aktīvi iesaistās Latvijas Pašvaldību Savienības koordinētajā projektu konkursā Meža dienas. Projekta mērķis ir pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, meža parku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu. Projekta ietvaros tiek atbalstīta tikai materiālu iegāde vides labiekārtošanai un ainavas veidošanai.

Pērnajā gadā Meža dienas 2019 ietvaros Alojas Ausekļa vidusskolas Zaļā klase ieguva papildus soliņus, šogad pavasarī Alojas novada dome pieteica projektam Meža dienas 2020 materiālu iegādi Staiceles pilsētas estrādes soliņu virsmu atjaunošanai. Staiceles estrādei ir varena vēsture un līdz pat šodienai estrādē arvien notiek vasaras kopīgie pasākumi un tiek uzturēta aktīva kultūras dzīve. Līdz ar to soliņi ir nolietojušies un tiem tika veikta virsmu atjaunošana.

Nav noslēpums, ka Alojas novads ir viens no zaļākajiem novadiem visā Latvijā, jo tas ir bagāts ar ražīgām lauksaimniecības zemēm un kupliem mežiem. Būtiski ir to novērtēt, baudīt, rūpēties un dalīties tajā ar citiem! Šogad arī Meža dienas 2020 ietvaros uzsvaru liekam uz izglītojošajiem pasākumiem. Arī bērni un jaunieši ir jāved pie dabas un ar to jāiepazīstina.

Š.g. 9. oktobrī skolēni devās uz Staiceles estrādi, lai novērtētu vietējā kokapstrādes uzņēmēja SIA “Draugu dārzs” sagādāto materiālu kvalitāti sporta fakultatīvās stundas ietvaros. Staiceles pamatskolas skolotājs Juris Krastiņš ar 6. klases skolēniem pavadīja sporta stundu Staiceles estrādē veicot dažādus vispārējās sagatavotības vingrojumus uz atjaunotajiem soliņiem, papildus gūstot zināšanas par koku nozīmīgumu cilvēka ikdienā. 10.oktobī Staiceles 481.mazpulks devās izzināt Latvijas mežus un laukus, apvienojot to ar lielisku rudens pārgājiena aktivitāti “Tiešsaistē mežā”. Pārgājiena laikā, kopā ar Tūrisma un informācijas (TIC) centra vadītāju Inesi Timermani, tika iepazīta daba, pildīti dažādi atraktīvi, atjautīgi un izglītojoši uzdevumi, jo ik pa noietiem 140m tika saņemts uzdevums aplikācijā Loquiz. Kopumā noieti 11km svaigā gaisā, Latvijas mežos un pļavās!

Projekta finansētājs: Latvijas Pašvaldību savienība

Sadarbības partneri: Alojas novada pašvaldība, Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde, Staiceles pamatskola, SIA “Draugu dārzs”.

Finansējums: 700 EUR

Sagatavoja: Projektu vadītāja A. Miškovska

Foto: Staiceles pamatskolas skolotājs J. Krastiņš, TIC vadītāja I. Timermane