Alojas administrācija

Sākas Digitālo mācību un metodisko materiālu aprobācija pirmsskolās

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde, bet līdz 2021. gada jūlijam pilotprojektu ietvaros notiks tā aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā. Līdz ar to no nākamā mācību gada – 2021. gada rudens – visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze, kas atbilst kompetenču izglītībai. Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka svarīgi ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm, un viņa piekrīt projektā iesaistītajam ārzemju ekspertam, kurš norāda, ka digitālajām prasmēm vajadzētu iet roku rokā ar tradicionālajiem veidiem, kas ļauj bērniem pirmskolā izpausties, piemēram, dejošana un dziedāšana, zīmēšana, gleznošana, griešana, līmēšana utt.

“Mūsu izstrādātais mācību saturs arī vecākiem parādīs digitālo ierīču pielietošanu pavisam citādā, radošā veidā. Digitālas ierīces vienkārši “neaizņem” bērna laiku, bet liek darboties reālā vidē, radot jaunas lietas un digitālo ierīci piedāvā izmantot tikai kā instrumentu. Piemēram, man visvairāk patīk izstrādātie uzdevumi ar QR koda izmantošanu, kas tādā veidā bērniem atklāj “slepenus uzdevumus”, piemēram, orientēšanās sacensības savā pirmsskolā. Vai vēl viena aizraujoša lieta – radio ziņu gatavošana, kur sākumā bērni kopīgi no kartona uztaisa radio aparātu, digitālajā ierīce sagatavo radio ziņu saturu, pēc tam digitālo ierīci ievieto izgatavotā radio aparāta kartona maketā, un klausās paši savu “unikālo radio”. Šis piemērs ļoti uzskatāmi parāda, kā interesantā veidā bērniem radām interesi gan par darbošanos reālajā vidē, konstruēšanā, zīmēšanā, gan pēc tam satura veidošanā ar digitālo ierīci. Mums ir arī atsevišķi uzdevumi, lai testētu un salīdzinātu, cik labi bērni atšķir virtuālo realitāti no ikdienas, piemēram, pašu radīts laimes rats no kartona dabaszinātņu tēmas apguvei, un tāds pats, tikai jau gatavs, digitāli pieejams.”

Jaunais mācību saturs ir izstrādāts pirmsskolas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Visi mācību materiāli ir izvietoti pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamā interneta platformā. 4 pirmsskolas: Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Sauleszaķis, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis, Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 2021. gada jūlijam ik dienu izmantos šos materiālus mācību satura nodrošināšanā un sniegs novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. “Papildus tam, ka jaunā satura izstrādē jau bija iesaistītas 13 pirmsskolu pedagogi, oktobrī

tika organizēti 4 projekta aprobācijas semināri, kuru laikā apkopotie ieteikumi, vērtējumi tiks ņemti vērā un mācību saturs tiks pilnveidots tā, lai no nākamā gada rudens visām pirmsskolām Latvijā būtu pieeja kvalitatīvi izstrādātam, līdzvērtīgam un aizraujošam mācību saturam, kas balstīts kompetenču izglītībā “Skola2030”.”

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai ir izstrādāta digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

“Projekta īstenošanas laikā esam arī pārliecinājušies par papildu ieguvumiem, ko jaunais mācību saturs nodrošina pirmsskolas pedagogiem. Piemēram, pirmsskolas pedagogiem tas ietaupīs gatavošanās laiku, paplašinās aktivitāšu klāstu un noteikti samazinās pirmsskolās izmantoto papīra apjomu. Tā pat arī esam pārliecinājušies, ka jaunais mācību saturs neprasa lielas investīcijas tehnoloģijās. Pilnībā pietiek ar 1 planšetdatoru pirmsskolas izglītības iestādes grupiņai un projektoru, lai bērnu radītais foto, video un audio saturs būtu gan izgatavojams, gan ērti parādāms visai grupiņai”, uzsver D.Kājiņa.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Papildu informācija:

Daina Kājiņa

Projekta vadītāja

Mob.tālr.: 29102425