Aloja

Aicina pieteikt jaunizveidojamā Limbažu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Limbažu novadā apvienojamo pašvaldību (Limbažu, Salacgrīvas un Alojas) domju  lēmumiem, Limbažu  novadā apvienojamās pašvaldības aicina pieteikt Limbažu  novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai un izsludina pieteikšanos uz septiņām Limbažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 13. novembrim klātienē vai elektroniski (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz elektroniskā dokumenta juridisko spēku):

  • Alojas novada domes administrācijā Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, pirmdienās, no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 (pusdienas pārtraukums ik dienu no plkst. 12.00 līdz 12.30) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@aloja.lv
  • Limbažu novada pašvaldības  administrācijā Rīgas  ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, pirmdienās, no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@limbazi.lv
  • Salacgrīvas novada domes  administrācijā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, pirmdienās, no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00  (pusdienas pārtraukums ik dienu no plkst. 13.00 līdz 14.00) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv

Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Vēlēšanu komisijas loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.