Aloja

Vidzemes plānošanas reģions atkārtoti atbalsta topošā Limbažu novada pievienošanu Vidzemes reģionam

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome 2020. gada oktobra sēdē atbalstīja Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas priekšlikumu, ka topošais Limbažu novads (šobrīd Alojas novads, Salacgrīvas novads un Limbažu novads) pēc administratīvi teritoriālās reformas vairs neatrastos Rīgas reģiona administratīvajā teritorijā, bet tiktu pievienots Vidzemes reģiona teritorijai.  Šādu priekšlikumu VPR attīstības padomei Alojas novads izteicis jau otro reizi, šoreiz pārstāvot arī Salacgrīvas novadu un Limbažu novadu – visas trīs pašvaldības atbalsta pievienošanos Vidzemes reģionam.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda“Ieguvumi būs ne tikai mums kā pašvaldībai, bet arī reģionam kopumā, jo Vidzeme bez Vidzemes jūrmalas ir ačgārnība, kas līdz šim tikusi akceptēta. Mēs nerunājam tikai par emocionālām un kultūrvēsturiskām tradīcijām, bet par saimniecisko aspektu. Par piemēru varam ņemt administratīvi teritoriālās reformas kontekstā paceltās diskusijas par prioritāri sakārtojamajiem autoceļiem. Tieši tāpēc, ka Alojas novads ir citā plānošanas reģionā,  ceļš Ziemeļu stīga vispār netiek izskatīts kā variants, taču tas ir vēl neapgūts un, iespējams, potenciāli varētu būt stratēģiski nozīmīgs ceļš satiksmes plūsmas izlīdzināšanai. Jo īpaši jāuzsver tā potenciālā nozīmība, ja skatāmies Via Baltica un Rail Baltica kontekstā, kad tiks attīstītas reģionālās pieturas Skultē un Salacgrīvā – tad Ziemeļu stīgai būs pavisam jauna un stratēģiski nozīmīga loma.”   

Viņš arī norādīja, ka iekļaušana Vidzemes administratīvā reģiona teritorijā novadam var prognozēt lielākas teritorijas attīstības potenciāla iespējas un atgādināja, ka Rīgas plānošanas reģionā par attīstības centru jau šobrīd noteikta Rīgas pilsēta un tās aglomerācija, kas norāda ka Latvijas pierobežā esošā novada izaugsme tiks kavēta. V. Bārda atzina, ka jau labu laiku aktīvi seko Vidzemes plānošanas reģiona aktivitātēm un tās augstu vērtē.

VPR Attīstības padomes sēdē tiešsaistē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM)  Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits, kurš klātesošajiem norādīja, ka VARAM ir informēts par VPR nostāju attiecībā uz jaunā Limbažu novada iekļaušanu Vidzemes reģionā. VARAM pārstāvis klātesošajiem darīja zināmu, ka jautājums par novadu pievienošanu ir arī pavisam nesen (22.10.2020) skatīts Valsts sekretāru sanāksmē, un priekšlikums  guvis atbalstu. “Abu pušu pozitīvs viedoklis mums noderēs arī pie tālākām sarunām par šo jautājumu,” atzina R.Bremšmits.

VPR šobrīd strādā pie jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, taču, ņemot vērā iespējamo teritorijas paplašināšanos, VARAM reģionam rekomendē stratēģiskajos dokumentos paredzēt, ka potenciāli Vidzemes reģionam varētu pievienoties arī jaunizveidotais Limbažu novads, kā arī Ogres novads.  “Šobrīd vēl nav bijis juridisks lēmums par jaunajām reģionu robežām”, atgādināja R.Bremšmits.

VPR attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents informēja, ka Ogres novada pārstāvji savu nostāju par potenciālo pievienošanos Vidzemes reģionam vēl nav pauduši.

Savukārt Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs apliecināja, ka līdzšinējā sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģionu ir bijusi veiksmīga. M.Justs aicināja VPR, neskatoties uz plāniem par novada pievienošanu Latgales reģionam, joprojām paredzēt Varakļānu novadu kā potenciālu Vidzemes plānošanas reģiona sadarbības partneri arī turpmāk.

Jāatgādina, ka jau 2013. gada 18. septembrī VPR attīstības padomes sēdē tika skatīts Alojas novada domes priekšlikums grozīt Vidzemes plānošanas reģiona un Rīgas plānošanas reģiona teritorijas, nosakot, ka Alojas novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. Arī toreiz VPR attīstības padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu priekšlikumu atbalstīt un  VPR priekšlikumu virzīja tālāk, lūdzot to izskatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Pirms septiņiem gadiem jautājums tika izskatīts, tomēr netika virzīts tālāk. Ministrija atbildes vēstulē Alojas novada pašvaldībai skaidroja, ka “normatīvajos aktos nav atrunāts, kāda ir noteiktā kārtība situācijas saskaņošanai ar plānošanas reģionos  ietilpstošajām pašvaldībām gadījumos, ja  tiktu veiktas administratīvi teritoriālas izmaiņas.” Tāpat tika norādīts, ka plānošanas robežu grozīšana ietekmētu valsts pārvaldi kopumā.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, VPR sabiedrisko attiecību vadītāja, anita.abolina@vidzeme.lv