Aloja

Strukturētie dokumenti un automatizēta iesniegto datu pārbaude vienkāršo Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu

Rūpējoties par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apmierinātību ar elektronisko pakalpojumu kvalitāti, kā arī optimizējot VID iesniegto datu apstrādes un analīzes procesu, regulāri tiek pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).  

Paralēli vēsturiskajai iespējai – nodot dokumentus klātienē, tieši VID nodokļu speciālista rokās – iesniegumus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atļauju saņemšanai arī līdz šim varēja iesniegt, izmantojot EDS. Pieaugot pieprasījumam pēc attālinātiem pakalpojumiem, VID ir ņēmis vērā klientu ieteikumus un pilnveidojis divus EDS pakalpojumus: “Atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos” un “Atļauju PVN atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā.

Lai saņemtu kādu no minētajām PVN atļaujām, ir jāaizpilda strukturēts dokuments EDS.

Dokumenta iesniegšanas brīdī tiek nodrošināta automātiska informācijas pārbaude, kuras laikā noskaidro, vai nodokļu maksātājs atbilst daļaino normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem atļaujas saņemšanai:

  • ir Latvijas Republikas rezidents;
  • ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;
  • ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz 12 mēnešus (īpašā PVN režīma piemērošana importa darījumos);
  • ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz 24 mēnešus (PVN atmaksa par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā).

Ja datu pārbaudes gaitā tomēr tiek konstatēta neatbilstība kādam no minētajiem kritērijiem, tad EDS tiek attēlots paziņojums, kurā ir norādīti iemesli, kuru dēļ nodokļu maksātājam iesniegumu neizdodas iesniegt.  

Prakse rāda, ka atšķirībā no brīvā formā rakstīta iesnieguma strukturēts dokuments (veidlapa) ļauj klientam vieglāk izprast, kādu informāciju ir nepieciešams obligāti norādīt (atbilstoši kritērijiem), lai saņemtu atļauju. Savukārt nodokļu maksātāja iesniegto datu pārbaudes procesu ir iespējams optimizēt un automatizēt, tādējādi atvēlot VID darbiniekiem vairāk laika, lai pievērstos sarežģītu, neordināru situāciju izskatīšanai.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv