Aloja

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 2. kārta

Kā jau iepriekš tika ziņots, Zemkopība ministrijas Zivju fonda padome 2020. gada 11. septembra sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtā un piešķīra projektam finansējumu 4548,60 EUR apmērā.

Alojas novada pašvaldība zivju resursu aizsardzībai no SIA “Vimmo” ir iegādājusies vieglās automašīnas piekabi Respo,  laivu Dulkan RIB320  un piekarināmo dzinēju Suzuki DF5AS, kuru nodos Alojas un Staiceles pārvalžu vadītāju un pašvaldības policijas rīcībā.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 5054,00  EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 4548,60 EUR.

Teksts un foto: J. Mošura

Attēlā: Domes priekšsēdētājs V. Bārda, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Z. Aderniece un pašvaldības policijas vecākais inspektors N. Šults priecājas par jauno aprīkojumu