Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2020/63 “Remonta darbi dzelzsbetona tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā”

Publicēts: 10.11.2020.

Cenu aptauja Nr.CA/2020/63  “Remonta darbi dzelzsbetona tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 12.novembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv