Aloja

PII „Auseklītis” bērni un darbinieki svin Mārtiņdienu

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

10. novembra rīts PII „Auseklītis” bija pilns rosības un nepacietības. Tam par iemeslu bija gatavošanās Mārtiņdienas svinībām, kas šogad noritēja mazliet neierasti.

Šogad bērni un darbinieki Mārtiņdienu atzīmēja savas grupas telpās. Bet tas nenozīmē, ka svinības noritēja klusāk, kā citus gadus. Grupās bija dzirdama tautasdziesmu runāšana, mīklu minēšana, dziesmu dziedāšana, dejošana, laika vērošana, rotaļās iešana un tirgošanās. Telpas piepildīja bērnu cepto karašiņu smarža, kas līdzi nesa neviltotu bērnu un darbinieku prieku.

Sagatavoja: Pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Ķirse