Aloja

Kalēju un Ausekļa ielā notiek apgaismojuma tīkla rekonstrukcijas darbi

Infrastruktūras attīstība ir viena no galvenajām prioritātēm Alojas novadā. Par to liecina pašvaldības aktīvie darbi un investīcijas novadā. Turpinot iet attīstības virzienā, š.g. 6. martā tika izsludināta cenu aptauja Nr. CA 2020/13 “Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”. Cenu aptaujas rezultātā SIA “Energo effect” veica projektēšanas darbus par 3 529.02 EUR. Šajā posmā apgaismojums ir ļoti nepieciešams, lai gada tumšajā laikā ikviens gājējs būtu redzams, īpaši rūpējoties par skolēnu drošību.

Pamatojoties uz izstrādāto projektu, 25. augustā tika izsludināts Iepirkums Nr. AND 2020/17 “Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Ausekļa un Kalēju ielās, Alojā, Alojas novadā”, kurā Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Remus Elektro” par kopējo summu 22 156.03 EUR. Projektēšanas un būvniecības izmaksas segtas no pašvaldības budžeta.

Šobrīd aktīvi tiek veikta veco tīklu un 14 stabu demontāža, kā arī jauno apgaismojuma tīklu izbūve. Demontēto stabu vietā tiks izbūvēti jauni 17 stabi, un tiem nepieciešamās komunikācijas.

Sekojot valsts un Eiropas izvirzītajām nākotnes prioritātēm, arī Alojas novads savās investīcijās arvien vairāk uzmanību pievērš atjaunojamajai enerģijai un energoefektivitātei. Līdz ar to tuvākā gada laikā, ESKO (enerģijas servisa kompānija) projekta ietvaros, tiks uzstādīti jauni LED energo efektīvi gaismekļi Alojas un  Staiceles pilsētās, kā arī Ungurpilī. Aicinām sekot līdzi aktivitātēm. Tāpat apgaismojuma atjaunošanas darbi norisināsies arī Rozēnos un Vīķos.

Alojas novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju ar atbildību izturēties pret pašvaldības darbu un tajā ieguldītajām investīcijām. Tikai visi kopā mēs varam tiekties Augšup!

Sagatavoja: A. Miškovska