Aloja

Ekspluatācijā nodota Alojas katlu māja

13. novembrī, Alojā, realizēts nozīmīgs projekts – ekspluatācijā nodota jaunā katlu māju Alojas pilsētā. Līdz ar darbu pabeigšanu, katlu māja nodrošina alojiešus ar energoefektīvāku un dabai draudzīgāku siltumenerģiju, kas arī turpmāk ļaus šķeldas piegādē piedalīties vietējajiem ražotājiem.

Darbus veica uzņēmums SIA “Steel Pro”, kas specializējies šādu iekārtu projektēšanā, izgatavošanā un uzstādīšanā. Kopējās projekta izmaksas: 489 800 eiro. Lai realizētu projektu, aizņēmums tika ņemts Valsts Kasē ar Alojas novada domes galvojumu.

“Šī jaunā katlu māja ir ļoti nozīmīgs projekts visai Alojas pilsētai. Gribētu pateikt lielu paldies visiem, kas palīdzēja realizēt šo projektu! Īpašs paldies ir SIA “Smart Meter” par sniegtajām konsultācijām un izstrādāto TEP (tehniski ekonomisko pamatojumu), bez kura vispār šis projekts netiktu realizēts, Alojas novada domei par sniegto galvojumu aizņēmumam Valts Kasē un SIA “Steel Pro” par kvalitatīvi veiktajiem darbiem. Vismaz tuvākos 15 gadus alojiešiem nebūs jāsatraucas par siltumu, par ko man ir milzīgs prieks,” skaidro SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vadītājs Pēteris Bojārs.

Jāatzīmē, ka šis ir 1. posms no siltumsaimniecības uzlabošanas projekta. 2. posmā paredzēts veikt siltumtrašu maiņu un jaunu posmu izbūve, kas ļaus samazināt siltuma zudumus un pieslēgt jaunus siltuma patērētājus. Ar būvnieku SIA “SANART” jau ir noslēgts līgums un siltumtrašu būvdarbi sāksies. Līdzko tiks saņemts apstiprinājums aizņēmumam Valsts Kasē, tiks turpināti darbi pie siltumsaimniecības uzlabošanas.

Lai gan kopējās izmaksas sastāda liela summa, jaunā katla energoefektivitāte, kā arī trašu novērstie zudumi un jaunie patērētāji ļaus ietaupīt, tāpēc apkures tarifu izdosies saglabāt esošo – 53,15 eiro par megavatstundu (bez PVN).

“Pašvaldības kapitālsabiedrības ieguldītais darbs ilgtermiņa attīstības projektos pārvēršas taustāmās lietās un pakalpojumu kvalitātes uzlabojumos. Ar šo projektu sakārtojam ne tikai esošās vecās trases, bet arī paplašinām tīklu un palielinām patērētāju skaitu ar iespējām to turpināt nākotnē. Nepieciešamības gadījumā var ekonomiski pagarināt apkures sezonu izglītības iestādēs un nodrošināt daudz labākus apstākļus kultūras nama apmeklētājiem, darbiniekiem un pašdarbniekiem. Alojas novada domes vārdā izsaku pateicību “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes loceklim Pēterim Bojāram, Andim Matvejevam un Indulim Rjabīnovam, kā arī “Steel Pro” valdes loceklim Sandim Gromovam par ieguldīto darbu šī projekta ietvaros,” teic Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

Sagatavoja: R. Grosa

Foto: Z. Aderniece