Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2020/67 “Kvadricikla un kvadricikla piekabes iegāde Zivju resursu aizsardzības pasākumiem”

Publicēts: 19.11.2020.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 23.novembrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv