Aloja

Alojas novadā atzīmēti Valsts svētki

Šogad, atzīmējot Valsts svētkos, nenorisinājās tradicionālie svētku gājieni un svinīgie sarīkojumi, tomēr tas neliedza iedzīvotājiem svinēt un ar labām, patriotiskām domām atzīmēt šo laiku ģimenes lokā.

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, visā novadā iedzīvotāji tika aicināti iedegt svecītes, gan veidojot dažādas latvju zīmes, gan noliekot tās pie Brīvības cīnītāju pieminekļa Alojā.

Tāpat piemiņas dienas ietvaros Alojas Novadpētniecības muzeja vadītāja, Alojas Ausekļa vidusskolas vēstures skolotāja Līga Moderniece un Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Ineta Lopenova kopā ar jaunsargiem Arni Cāni, Rihardu Matuļēviču, Kristapu Ķirsi un Kristiānu Dukuli devās uz Alojas pilsētas kapsētu, kur apglabāti četri Lāčplēša ordeņa kavalieri – Jānis Anšmits, Ernests Virsis, Jānis Palmanis un Valdemārs Liepiņš.

Lai gan nedaudz citādāk kā ierasts, neiztrūkstoši arī šogad 11. novembra vakarā notika Tēva un Dēla goda sardze pie Brīvības cīnītāju pieminekļa. Goda sardzē piedalījās Didzis un Rūdolfs Irmeji, Dmitrijs un Andreass Meļņičenko, Andis un Gustavs Slotiņi, Arnis un Miķelis Siliņi, Māris un Jānis Siktāri, Kaspars un Ēriks Rozīši, Didzis un Džeremijs Dubras, Kaspars un Kristaps Abendroti, Agris un Kristaps Ķirši, Ivars un Mārtiņš Ulmji.

Savukārt Staicelē, Ozolmuižā un Puikulē, kad sāka satumst ar svecēm tika izgaismota pilsēta. Vairākās vietās Staiceles pilsētā tik veidoti gaismas objekti – latviskās zīmes, izgaismoti iestāžu logi. Tāpat Staiceles pilsētas kapsētā ar svecītēm tika godināti Lāčplēša ordeņa kavalieri, kuri atdusas Staiceles kapos: Roberts Kalniņš, Jānis Ozoliņš, Pēteris Ārenss un Rihards Katlaps. Līdz mūsu varoņu atdusas vietām tika izveidoti sveču gaismas ceļi.

17. novembrī, Staiceles pārvaldē, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, notika individuāla čaklāko staiceliešu apbalvošana. Lai gan šogad bez svinīga koncerta, tomēr desmit Staiceles iedzīvotāji tika sveikti – Alda Grāvere (skolotāja) par ilggadīgu pedagoģisko darbu, par sasniegumiem sagatavojot skolēnus ģeogrāfijas starpnovadu olimpiādēm, Daiga Lilenblate (pirmsskolas skolotāja) par radošumu darbā un atbildīgu savu pienākumu veikšanu pirmsskolas izglītības iestādē, Regnārs Nerips (Staiceles pamatskolas 9. klases skolēns) par augstu pienākuma apziņu un mērķtiecību mācību darbā un radošajās aktivitātēs Staiceles pamatskolā. (Aktīvs skolēnu pašpārvaldes dalībnieks, atraktīvs, piedalās un veido dažādus pasākumus skolā un ārpus tās. Staiceles un skolas patriots, čakls un atbildīgs mācību darbā), Ruslans Andrejevs (Staiceles Mūzikas un mākslas audzēknis) par nopietnu, regulāru darbu un izciliem vietējā mēroga un starptautiskiem sasniegumiem jauno pianistu konkursos, par ieguldījumu Staiceles un novada kultūras dzīvē, popularizējot savu dzimto pilsētu,  novadu un Valsts popularitāti pasaulē, Alise Tiltiņa (Staiceles Mūzikas un mākslas audzēkne) par radošumu un izciliem vietējā mēroga un starptautiskiem sasniegumiem vizuālās mākslas konkursos, popularizējot savu dzimto pilsētu,  novadu un Latviju ārpus tās robežām. (III Starptautiskā Vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot “ par tēmu “Lauku sadzīves ainava”, 2.Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss “Skaņu palete”), Velta Andersone (sabiedrības pārstāve)  par lielo ieguldīto darbu Staiceles baznīcas atjaunošanā un labiekārtošanā, Aira Lapkovska (amatierteātra “Fabrika” režisore) par radošumu un nesavtīgu ieguldījumu Staiceles kultūras dzīves veidošanā un saglabāšanā , Modrīte Līdemane (SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” sētniece) pateicībā par ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūrvides veidošanā, Inese Timermane (kultūras tūrisma organizatore) par aktīvu dalību Staiceles pilsētas un Alojas novada sabiedriskās dzīves un kultūras dzīves organizēšanā,  Irita Neripa (SIA “Rekrelācijas centrs “Vīķi”” valdes locekle) par  ieguldīto darbu centra attīstībā, par iejūtību, godaprātu un psiholoģisko atbalstu visdažādākajās dzīves situācijās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

18. novembrī, Brīvzemnieku pagastā, iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties svētku orientēšanās spēlē. Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārda valsts svētku uzruna šogad bija skatāma tiešsaistē – novada mājaslapā un Facebook, YouTube kontos. Savukārt vakarā alojieši un citi novadnieki tika aicināti pastaigāties pa pilsētu un aplūkot iedegtās latvju zīmes.

Patriotu nedēļas ietvaros tika organizētas dažādas tiešsaistes akcijas un erudīcijas spēles, kurās dalību ņēma gan jauns, gan vecs. 17. novembrī tika sociālajā medijā Facebook tika publicēti Alojas novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku vēlējumi un izjūtas par savu dzimteni, bet 18. novembrī – iedzīvotāju iesūtītie foto. Paldies akcijas dalībniekiem par patriotisma izpaušanu publiskajā telpā.

Alojas novada dome pasākas ikvienam, kurš šajos svētkos ievēroja valstī izsludinātos ierobežojumus, bet to dēļ neļuva mazāk aktīvāki un iesaistījās tajos pasākumos, kas šogad varēja notikt. Paldies ikvienam, kas nolika savu svecīti vai izgaismoja savas mājas logu ar iedegtu sveces gaismu, tā godinot brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti.

Sagatavoja: R. Grosa

Foto galerija no staiceliešu sveikšanas (foto: I. Jaunzeme)