Aloja

Jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs

30.novembrī iznāks jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs. Šoreiz izdevumā lasiet:

  • kā Alojas novadā tika atzīmēti Latvijas Valsts svētki;
  • par uzstādīto Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Vīķos;
  • par rekonstrukcijas darbu veikšanu Kalēju un Ausekļa ielā;
  • par ekspluatācijā nodoto Alojas katlu māju;
  • par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem;
  • par Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Alojas novadā;
  • par Alojas novada Uzņēmēju kopsapulci;
  • par aktualitātēm saistībā ar Covid – 19;
  • informāciju cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties no ārzemēm u.c.

Izdevums ir pieejams pagasta pārvaldēs, tirdzniecības vietās un novada bibliotēkās. To iespējams lasīt arī elektroniski šeit