Alojas administrācija

Jaunieši tiek aicināti izteikt savu viedokli aptaujā

Šobrīd Alojas novada dome veic 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Alojas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Jaunieši tiek aicināti piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu, kura ir sadalīta četros jautājumu blokos.
Jauniešu sniegtie novērtējumi un viedokļi būs pieejami tikai apkopotā veidā, tie tiks izmantoti datu analīzē un būs nozīmīgi jaunā novada Jaunatnes politikas stratēģijas izveidē.

Alojas novada jaunatnes darba komanda, organizē sadarbību ar kaimiņu novadu, laikā, kad tiek plānota Administratīvi teritoriālā reforma. Sadarbojoties ar Limbažu novada jauniešu centru, tika uzsākta projekta “Tālāk kopā” īstenošana. Paralēli šai jauniešu aptaujai, arī Limbažu novada jaunieši tiks anketēti un pēc aptaujas noslēgšanās, būs redzamas būtiskākās atšķirības darbā ar jaunatni, kā arī tiks ieskicēts kopīgs darbības virziens.

Lai aizpildītu aptauju, seko saitei : https://ej.uz/aptaujaaugsup

Sagatavoja: Monta Meldere