Aloja

Iepirkums Nr. AND/2020/27 “Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2021. gadā”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/48393