Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2020/69 “Būvuzraudzība bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nekustamajā īpašumā “Vīķi””

Publicēts: 01.12.2020.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 7.decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv