Aloja

Svarīga informācija makšķerniekiem

Alojas novada dome informē, ka 2020. gada 26. novembrī ar lēmumu Nr. 524 tika apstiprināti grozījumi Alojas novada pašvaldības 26.04.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 6 “Nolikumā par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā  (Posms Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā 2018.-2020. gadam”, kuri tika papildināti ar punktu 6.8., kas paredz, ka

Salacas upes posmā Alojas novada administratīvajā teritorijā (Posms Salaca II) no 01. decembra līdz 31. decembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana ar mākslīgo ēsmu.

Izmaiņas Nolikumā tika veiktas pēc LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta ierosinājuma, lai attiecībā uz lašu un taimiņu makšķerēšanu pastāvētu vienota kārtība Salacas upē gan posmā Salaca I, gan Salaca II.

Atgādinām, ka licencētā makšķerēšana posmā Salaca II ir ieviesta, lai nodrošinātu zivju resursu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kuru saskaņā ar doto pilnvarojumu, posmā Salaca II organizē makšķernieku biedrība „Ūdensroze”.

Sagatavoja:

Ināra Karlsone

Alojas novada domes juriskonsulte