Aloja

9.decembrī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 9.decembrī plkst. 15.00, lietotnē Cisco Webex Meetings. Saite, lai pieslēgtos sēdei: https://alojasnd1.webex.com/join/valdis.barda

Darba kārtība:

  1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētaja vietnieka vēlēšanas;
  2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  3. Aktualitātes Alojas novada domē- Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  4. Aktualitātes uzņēmēju vidū – Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  5. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre, tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv