Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2020/71 “Staiceles pagasta pārvaldes telpu remonts Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 04.12.2020.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 10.decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv