Aloja

Jauniete Marta Čukure saņem Latvijas “Gada brīvprātīgais 2020” goda zīmi

2020.gada 5.decembī, starptautiskajā brīvprātīgo dienā, jau septīto gadu pēc kārtas tika godināti gada čaklākie brīvprātīgā darba veicēji, organizētāji un brīvprātībai draudzīgākās pašvaldības. Svinīgā godināšana šoreiz norisinājās attālināti, tās ierakstu iespējams noskatīties (Martas sveikšana laikā: 18.18)  – Gada brīvprātīgais 2020, 1. daļa

Godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” tika pieteikti 135 brīvprātīgie, 17 nevalstiskās organizācijas un 2 pašvaldības. Izvērtējot visus pieteikumus, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izveidota ekspertu žūrija nolēma godināt 5 brīvprātīgos, 2 nevalstiskās organizācijas un 1 pašvaldību.

Liels lepnums, ka Marta ir viena no pieciem godināmajiem brīvprātīgajiem un goda zīmi virtuāli pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Laura Anteina.

Marta Čukure oficiāli brīvprātīgo darbu pašvaldībā ir sākusi veikt kopš 2019. gada aprīļa un šajā laikā paspējusi palīdzēt pasākumos un aktivitātēs Alojas Ausekļa vidusskolā, Alojas dienas centrā, sociālajā dienestā, bibliotēkā, kultūras namā, dažādos novada mēroga pasākumos, veikusi brīvprātīgo darbu ārpus mūsu novada Limbažu jauniešu centrā un Rīgas tehniskajā universitātē. Šī gada lielākais izaicinājums noteikti bija Martas iniciatīvu projekts “Laižam dabā kopā ar kino”, kura laikā viņa sniedza jauniešiem un citiem interesentiem iespēju apmeklēt brīvdabas kino piecās novada apdzīvotajās vietās, kā arī mācījās piesaistīt sponsorus.

Kopš 2020. gada sākuma, Marta darbojas arī kā Alojas novada jauniešu domes priekšsēdētāja, plāno un organizē aktivitātes, komunicē ar jauniešiem, aicina viņus kļūt aktīvākiem un strādā pie tā, lai jauniešiem piedāvātu dažādus inovatīvus risinājumus kā viņiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Marta ir radoša, apņēmīga un spēcīga meitene, kura ir iedvesma visiem, kas viņu satiek un, ar katru nākamo darbu, Marta savu latiņu paceļ arvien augstāk un darbus veic arvien profesionālāk.

Novēlam Martai panākumus arī turpmākajās dzīves gaitās un sakām paldies Martas ģimenei, kura meiteni iedrošina, iedvesmo, pozitīvi uzlādē un atbalsta visās dzīves situācijās.

Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste

Monta Meldere