Alojas administrācija

Par pašvaldības līdzdalības izbeigšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” un kapitāla daļu atsavināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141. panta otro daļu Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, informē, ka Alojas novada domes 2020. gada 26. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 476 “Par Alojas novada domei piederošo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele”” kapitāla daļu atsavināšanu” (protokols Nr.19 5#), ar kuru ir nolemts izbeigt Alojas novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele””, reģistrācijas Nr. 44103055056 un pārdot Alojas novada pašvaldībai piederošās 1980 kapitāla daļas, kas kopā sastāda 22.99919 %  no  pašu kapitāla, saskaņā ar kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem.

Informāciju sagatavoja:

Juriskonsulte

Ināra Karlsone