Alojas administrācija

Izmaiņas Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā

9. decembrī notika Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Sapulces sākumā AS “G4S Latvia” Drošības funkciju departamenta direktors un valdes loceklis, kā arī Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas padomes loceklis Jānis Ābele klātesošos iepazīstināja ar saviem priekšlikumiem, lai ieviestu apsardzes pakalpojumu novadā. Izdiskutējot piedāvātos priekšlikumus, klātesošie kopīgi vienojās, ka no asociācijas puses tiks atsūtīti dokumentu paraugi, lai varētu sagatavot un izsludināt iepirkumu par pakalpojuma iepirkšanu. Plānots, ka iepirkumu veidos vairāki uzņēmēji, kuriem šis pakalpojums ir nepieciešams vissteidzamāk, lai šo pakalpojumu novadā varētu ieviest pēc iespējas ātrāk.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā ir notikušas izmaiņas. Irita Neripa ir atsaukusi savu kandidatūru no padomes locekļa pienākumu pildīšanas. Padomes nolikums paredz, ka šādā gadījumā jāieceļ uzņēmuma pārstāvis, kurš pēc uzņēmēju kopsapulces  balsojuma ir nākamais locekļa amata pretendents. Šoreiz tas ir ZS “Priedītes” īpašnieks Alvis Bondars, tomēr viņš savu kandidatūru atsauc. Tāpēc par uzņēmēju konsultatīvās padomes locekli kļūst nākošā locekļa amata pretendente Viola Ķikute, kura pārstāv kokapstrādes uzņēmumu SIA “Alewood”.

Sapulces turpinājumā notika Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.  Par padomes priekšsēdētāju uz otro termiņu vienbalsīgi tika ievēlēts SIA “Elkoms I” pārstāvis Andris Līvs. Priekšsēdētāja vietnieka amatam padomes locekļi izvirzīja: Inesi Veinbergu, SIA “Tēraudiņi” pārstāvi, Edgaru Eglīti no SIA “upeslaivas.lv” un saimnieciskās darbības veicēju Ilzi Ozolu. I. Veinberga un E. Eglītis atsauca savu kandidatūru, klātesošajiem uzņēmējiem balsojot, vienbalsīgi priekšsēdētāja vietnieces amatā tika ievēlēta I. Ozola.

Pēc padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda informēja par aktualitātēm Alojas novada domē. Bet sapulces noslēgumā padomes locekļi ieskicēja savu uzņēmumu aktualitātes, kā pagājusi sezona, kā ārkārtējā situācija ietekmē uzņēmumu darbību, kā arī, kas tiek plānots tuvākā nākotnē.

Teksts:

Zane Lapšāne-Celma